О нама

Комунално Предузеће „Комуналац“ а.д. Вишеград настало је трансформацијом ранијег ОДКП „Комуналац“ а.д. Вишеград и то у поступку реструктуирања мјешовитих комуналних предузећа у процесу приватизације државног капитала у овом Предузећу. Након извршене статусне промјене, Предузеће је регистровано код Основног суда у Сокоцу (регистарског улошка I – 11954) – број : 089-0-per-09-000141 од 25.03.2009. године. Основни капитал Комуналног предузећа, према почетном билансу стања, пријављен Дирекцији за приватизацију Републике Српске износи 196.797, 00 КМ. Основни капитал Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишеград је 100% државни капитал. Органи предузећа су : Скупштина општине Вишеград у функцији Скупштине акционара, Надзорни одбор – надзорни орган предузећа и Управа – Директор као орган управљања.У протеклом периоду завршен је процес промјене власничке структуре тј. државни капитал прелази у власништво Општине Вишеград, те је донесен оснивачки акт тј. Одлука о оснивању Акционарског друштва Комуналног предузећа „Комуналац“ а.д. Вишењград број 02-013-337/11 од 14.10.2011. године. У складу са тим извршена је регистрација 05. 03.2012. у Окружном привредном суду Источно Сарајево број 061-0-РЕГ-11-000704 и скраћен ознака фирме је КП „Комуналац“ а.д. Вишеград. Општина Вишеград је уплатила оснивачки улог под бројем 02-40-262/11 од 28.12.2011. године у износу од 2.000,00 КМ, тако да се повећала вриједност капитала предузећа.

ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА